Den amerikanska drömmen

Maria Montazami lever verkligen den amerikanska drömmen. Som ung kvinna reste hon till USA utan att ha några särskilda färdigheter eller mycket pengar, och idag 30 år senare är hon en av våra mest folkkära utlandssvenskar. Men vad innebär egentligen den amerikanska drömmen?

Man skulle kunna säga att det är ett ideal som inkluderar frihet, demokrati, rättigheter och jämlikhet. Detta ideal driver många amerikanska medborgare än idag. Målet är att kunna skapa ett bra liv för sig själv och sin familj.

Grundidén bakom drömmen

Tanken är att varje människa ska kunna nå lycka och rikedom oavsett kön, ras, ålder och klass. Vem som helst ska kunna försörja sin familj. Genom hårt arbete och uthållighet ska man kunna bli ekonomiskt framgångsrik och klättra uppåt på den sociala stegen.

Så är det inte på särskilt många ställen runtom i världen. Det är svårt även här i Sverige. Man blir inte rik av en vanlig anställning, oavsett hur hårt man jobbar. I de flesta familjer måste dessutom båda vuxna arbeta för att det ska gå ihop varje månad. Många svenskar lever över sina tillgångar och lånar till att köpa saker istället för att spara ihop till det. Det blir vanligare med samlingslån via Sambla, där man samlar många små lån och krediter för att få ner månadskostnaden.

De flesta som lyckas nå ekonomiskt oberoende i Sverige tvingas ta risker och starta egna företag, ta lån och i perioder leva väldigt tufft. Det beror bland annat på att det är en avsevärd skillnad i ekonomisk politik om man jämför Sverige och USA.

Ursprunget till den amerikanska drömmen

Den amerikanska drömmen är förankrad i den amerikanska självständighetsförklaringen. Dokumentet, som är skapat av USA:s grundare, säger två viktiga saker som till stor del har format vad den amerikanska drömmen är. Det talar om att alla människor är skapade lika och att varje man och kvinna har rätt till liv, frihet och strävan efter lycka.

Under hela USA:s historia, både före och efter att det blev en självständig nation, har den amerikanska drömmen förändrats. Men den grundläggande tron på frihet och lycka har alltid funnits med. Under landets tidigaste år var den amerikanska drömmen centrerad kring nybyggarnas flytt till väst.

På 1800-talet skedde en massemigration och många högutbildade människor utvandrade till Amerika. De lockades av politisk och ekonomisk frihet och det faktum att Amerika inte hade samma klassystem som i Europa. I Europa hade det länge funnits en generell uppfattning att en person bara kunde uppnå så mycket som deras klass tillät.

Hårt jobb kan ge framgång

I mitten av 1850-talet kom den första guldrushen i Kalifornien vilket innebar att hundratusentals människor flyttade dit i tron att de kunde bli rika. De flesta blev inte det, snarare tvärtom. Men det fanns de som blev väldigt rika på bara några dagar, och det stärkte tron på den amerikanska drömmen. Även om samhället i stort har förändrats sedan dess finns ändå idealet kvar. Vem som helst kan lyckas genom hårt arbete.

Det som en person definierar som framgång och lycka är inte nödvändigtvis samma sak för en annan. I slutändan är det upp till varje människa att bestämma hur den amerikanska drömmen ser ut för dem, med kunskapen om att Amerika ger dem möjligheten att jaga den. Maria Montazami är ett fantastiskt exempel på att vem som helst kan lyckas uppfylla sin dröm.